Tuesday, 07/07/2020 - 21:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Bình Thạnh

Quyết định quy chế thi học kì II.

Đề nghị Các thầy cô xem để thực hiện.

Tài liệu đính kèm: Tải về
     PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HOÀ BÌNH THẠNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 115 /QĐ-THCSHBT                                    Hoà Bình Thạnh, ngày 20 tháng 12 năm 2017
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức thi học kỳ của trường THCS Hoà Bình Thạnh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀ BÌNH THẠNH

           Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức thi học kỳ của trường THCS Hoà Bình Thạnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Toàn thế cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                                  Lê Văn Tài

Nơi nhận:

- Như Điều 3(thực hiện);

- Lưu: VP.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 27
Tháng 07 : 430
Năm 2020 : 3.489